Ekologiskt garn är framställda av 100% ekologiska ingredienser. De är även färgade med hållbara färgämnen i enlighet med GOTS (Global Organic Textile Standards).  

När ett garn är GOTS certifierat innebär det att hela processen från att ta fram ullen till att spinna den till garn till att färga garnet. 

GOTS certifiering

För att få en GOTS certifiering måste det följas en del åtgärder i tillverkningen. En del av dessa kriterier är: 

  • Djurhållning - Detta innebär att fåren inte får utsättas för såkallad mulesing som är ett smärtsamt ingrepp. De måste födas upp och behandlas enligt miljö- och djurvänliga principer.
  • Kemikalier - Man får inte använda sig av tungmetaller eller klorin vid färgning, blekning eller för att göra ullen möjlig att tvätta i maskin. Detta innefattar även att produktionen inte får förorena miljön och att slutprodukten inte får innehålla några skadliga ämnen.
  • Arbetsvillkor - De som arbetar i produktionsleden ska behandlas rättvist. De ska inte heller exponeras för farliga gifter på arbetsplatsen. De får organisera sig fackligt och barnarbete är förbjudet.

Sockgarn

Det finns fortfarande en utmaning med ekologiskt garn och det är sockgarn. Sockor slits mycket och behöver ett hållbart garn. Tyvärr är inte ett garn av rent ull nog hållbart. Därför behöver idag ullgarnet blandas med nylon för att få sockorna att hålla. Nylon är inte ekologiskt idag men för att få hållbara sockor behövs detta.