Alla de allmogefår som finns hos folk, där fåren lever och fungerar, är den levande genbanken. Det är bra för variationen inom rasen – den blir större när det är många grupper spridda på olika håll.

Får med genbanksintyg går att följa hela vägen tillbaka till ursprungsbesättningen, ända tillbaks till de djur som först tillvaratogs. Tack vare dessa intyg vet man idag vad de har för härstamning och vilka andra får i genbanken hon är släkt med.

I genbanken har man koll på vad som händer med rasen. Genom att fylla i en enkel årsrapport görs det möjligt att se så det inte går snett på vägen, utan att djuren håller sig friska och oförändrade.

Genbanksdjuren lever som vanliga får och det är inte så märkvärdigt, det här med genbank. Och det bästa är att det faktiskt går att vara med och bevara en unik liten rest av vårt kulturarv genom att ha något så okomplicerat som några unika får.

Klövsjöfår är en lantras som bland andra ställen även finns hos Mette Bülow på Snarrtorpet utanför Glimåkra. Mette har ett flertal lantraser av olika djur på sitt torp. De flesta är med i levande genbanker. Hon säljer sporadiskt en del produkter från djuren. Vill du komma i kontakt med henne, klicka då här:

http://www.snarrtorpet.n.nu/

Vill du veta mer om genbanker kan du läsa om detta här:

http://www.kackel.se/genbank.html